Sparing, obchody 90 rocznicy powstania Polonii.Name:

Komentarze: